מחויבותנו לפליטים מכוח סיפור יציאת מצרים

במאמר זה מנתח הרב שרלו את סוגית מחויבותנו לפליטים מכוח סיפור יציאת מצרים ואף מרחיב את הדיון לשאלת האחריות הכוללת של עם ישראל לאנושות הסובבת אותו. כיצד ניתן להתמודד עם העובדה  ש"קיום האומה וצרכיה הוא יסוד ראשוני בעולם המוסרי היהודי, אך מאידך גיסא מוטלת עלינו חובה להיות ברכה בעולם, ולהרחיב את – גבולות העיסוק שלנו מעצמנו…