מחויבותנו לפליטים מכוח סיפור יציאת מצרים

במאמר זה מנתח הרב שרלו את סוגית מחויבותנו לפליטים מכוח סיפור יציאת מצרים ואף מרחיב את הדיון לשאלת האחריות הכוללת של עם ישראל לאנושות הסובבת אותו. כיצד ניתן להתמודד עם העובדה  ש"קיום האומה וצרכיה הוא יסוד ראשוני בעולם המוסרי היהודי, אך מאידך גיסא מוטלת עלינו חובה להיות ברכה בעולם, ולהרחיב את – גבולות העיסוק שלנו מעצמנו…

Peoplehood is Here to be Re-Envisioned, A response to Steven Windmueller

"There is no question, as Windmueller’s analysis shows, that American Jews are phasing out of the Peoplehood paradigm that dominated the post WW2 and Six Day War era. And yet concepts and categories of Peoplehood still frame the conversation regarding Jewish collective ethos, meaning and destiny. In that respect, we still live very much in a Peoplehood condition. One whose essence is still being envisioned and content being figured out, but should last as long as Jews wrestle with the meaning of Judaism"

Jill Blair: Why Are We Still Here?

"I have had the good fortune of participating in the Jewish Peoplehood Conversations convened by Dr. Shlomi Ravid, director of the Center for Jewish Peoplehood Education. These discussions have helped me begin to visualize a through-line between our past and our future as American Jewish communal institutions – as essential elements of Jewish civilization. These discussions have brought to light some beliefs that inform my efforts…"

Professional Development Resource for Educators: Join our new seminar series!

The CJPE is proud to launch "A Deep Dive into Jewish Peoplehood Education"; a new seminar series for educators interested in understanding the principles and practices of excellent education for Jewish Peoplehood. Join a select number of your educational colleagues in this series of six webinars designed to help you do the following: ​achieve deeper…

Peoplehood Papers 17: Engaging Millennials with Jewish Peoplehood

The Jewish establishment’s anxiety regarding the Jewish identity of millennials is not unfounded. The emergence of a new generation of Jews who were born and raised in open society with a freedom to choose their Judaism does not necessarily promise continuity. Furthermore, individualism, egocentrism and criticism of existing establishments, tendencies associated with Millennials, created room for additional concerns. These concerns…

Israelis and the Jewish People: The Challenge of Jewish Peoplehood in Israeli Society

The Center for Jewish Peoplehood Education, together with Beit Hatfutsot, is proud to be hosting a ground-breaking conference entitled "Israelis and Jewish Peoplehood: The Challenge of Jewish Peoplehood in Israeli Society", to be held on February 9th in Tel Aviv. Gathering at Beit Hatfutsot on the campus of Tel Aviv University, from 9:30-16:00, the Conference will focus on…