1. מהי המשמעות של קהילה עבורך? באילו קהילות אתה לוקח חלק? מה אתה מרוויח ו/או מפסיד מהשתייכות לקהילה אחת או קהילות רבות? מה גורם לך לחוש מחויבות לקבוצה או קהילה? איך זה משפיע על חייך?
  2. אלו זכויות וחובות יש לנו, או צריכות להיות לנו, כחברים פעילים בעם היהודי?
  3. מה לדעתך צריך להיות התפקיד, או המטרה, של העם היהודי במאה הקרובה?
  4. מה יכול לשמור על אחדות העם היהודי במאה הקרובה?
  5. איך היות חלק מקהילה משפיע על חייך? האם זה מתנגש עם הזהות האישית שלך או מעשיר אותה? האם בני אדם יכולים להתקיים ללא מסגרת קהילתית כלשהיא? איך הם מאזנים בין הזהות האישית שלהם לבין זו אשר מתקבלת מהקהילה?
  6. בעולם כיום אנשים משתייכים למספר רב של רשתות וישויות חברתיות אשר חלקן תורם לעיצוב זהותם. איך אנו מחליטים איזו זהות לאמץ ובאיזו רמת אינטנסיביות?
  7. אין ספק כי הזדהות עמוקה וסולידריות בין היהודים שיחקה תפקיד מרכזי בהישרדות העם היהודי והישגיו הרבים.       האם כל זה רלוונטי כיום? למה, או למה לא?