1. יהדות אינה (רק) דת. היא גם עם והמרכיב הלאומי של הציוויליזציה הנו מרכזי בהבנת טקסטים, מנהגים ותרבות יהודיים.
  2. נורמות, חוקים ומצוות רבות ביהדות מנוסחות בלשון רבים, והן רלוונטיות בהקשר של הקולקטיב היהודי.
  3. העם היהודי נושא את הדת והציוויליזציה היהודית. על כן, שימור וקיום האומה והמשך המורשת שלה הנם ערך ליבה יהודי.
  4. "העם היהודי קשור בעבר משותף (ברית גורל) ועתיד משותף (ברית ייעוד)" – סולובייצ'יק