You are here:

חינוך לשייכות קולקטיבית

ההקדמה הפדגוגית מספקת סקירה של עקרונות פדגוגיה לחשיפת תלמידים, בכל הגילאים והמסגרות, לעמיוּת יהודית. כפי שתואר ביתר פירוט בהקדמה, הפדגוגיה מורכבת משלושה מרכיבים:

 

 1. תחושת מעורבות בעם היהודי – חיבור עם הלב
 2. פיתוח מחויבות לעמיוּת דרך ידע – חיבור עם השכל
 3. הנעת ביטויים מוכווני-פעולה של השתייכות לעשייה היהודית הקולקטיבית – חיבור עם הידיים

 

ארגז הכלים הוא כלי עבור הקהילה העולמית של מחנכים יהודיים.

אנחנו מחויבים לחלוק את המשאבים שלנו בכל התחום, ומעודדים מחנכים לחלוק את המקורות ומערכי השיעור שלהם. כך נוכל ליצור מאגר תכניות המונע ומופעל על ידי המשתמשים.

לחצו כאן בכדי לשלוח מערך שיעור משלכם.

 

חזור לראש הדף

 

רעיונות להצתת מעורבות

 

נועדו להתרכז במעורבות רגשית, מוטיבציה ללמידה נוספת, גאווה, סולידריות וחיבור.

 • צרו תוכניות המתרכזות בשורשיהם המשפחתיים של התלמידים. סקרו היסטוריות משפחתיות, כולל סיפורים על הגירה, מנהגים משפחתיים, שמות וכדומה. הדגימו את השורשים הגיאוגרפיים של משפחותיהם של התלמידים, והציגו את האופן בו הם משקפים את מגוון הניסיון והרקע, אך גם מהווים חלק מסיפורו של העם.
 • דונו בתפיסות של סולידריות בין יהודים סביב העולם. האם התלמידים חשים גאווה בעקבות הצלחותיהם של יהודים אחרים? האם יש להם חיבור לקהילות יהודיות שהם מעולם לא פגשו? שחקו משחק של "גיאוגרפיה יהודית", צפו בסרטים שמעוררים דיונים לגבי חיבורים בין יהודים.

חזור לראש הדף

רעיונות לחיזוק מחויבות

נועדו לספק לתלמידים עוד ידע שיעזור להם להבין מהי עמיוּת יהודית ומדוע היא חשובה.

אזורי תוכן שמתייחסים למושג הכולל של שייכות יהודית קולקטיבית כוללים:

 • טקסטים יהודיים שמתעסקים עם זהות קולקטיבית והתפקיד של העם היהודי בעולם
 • היסטוריה יהודית המתרכזת בהגירה ותנועות אוכלוסין במהלך ההיסטוריה
 • הסיפור והמבנה היחידים במינם של הקהילה היהודית
 • השפה היהודית, ככוח מאחד בין קהילות יהודיות
 • שפות יהודיות אחרות, כמו לדינו ויידיש, והשירים והספרות שלהם
 • היסטוריה יהודית מודרנית עם מיקוד על האירועים והיוזמות המעצבות של המאה העשרים.
 • דמוגרפיה יהודית בת זמננו

חזור לראש הדף

 

רעיונות להנעה לפעולה

 

נועדו לתת לסטודנטים יישומים קונקרטיים לתחושת המוטיבציה והחיבור שלהם, ולחזק את המודעות שלהם לעמיוּת דרך פעילות.

 • בקשו מהתלמידים להקליט היסטוריה שבעל פה (קול בלבד או עם וידאו) של בני משפחותיהם ואו חברים אחרים בקהילה היהודית, במיוחד מהגרים מארצות אחרות. הציגו תערוכה של הסיפורים והתמונות שלהם.
 • צרו מפגש עם יהודים בני אותו גיל במדינה או עיר אחרת. חפשו ערכים ותחומי עניין משותפים, וגם מנהגים, אמונות והתנהגויות שונות.
 • פתחו פרויקט שמדגיש סולידריות יהודית בין קהילה אחת לאחרת. כיצד יכולים התלמידים לעשות משהו קונקרטי שיועיל לקהילה יהודית אחרת? ניתן לערוך סוג של מבצע שעונה על צרכיהם של יהודים במקום אחר.

 

חזור לראש הדף