You are here:
  1. איזו תועלת אתה יכול להפיק מהיותך חלק פעיל בעם היהודי?
  2. האם ישנם זמנים ומצבים בהם הצרכים האינדיווידואליים שלנו הינם (או צריכים להיות) חשובים פחות מהצרכים של קבוצה גדולה יותר עמה אנו מרגישים הזדהות?
  3. אם יהודים מסביב לעולם לא חולקים את אותה השפה, אותם המנהגים ואותם הערכים, מה הם כן חולקים? מהו הדבר המשותף לכל היהודים (אם בכלל קיים דבר כזה)? האם צריך להיות דבר מה שיאחד אותנו?
  4. לאילו קבוצות אתה משתייך? עם אילו קהילות אתה חש הזדהות? מה אתה נותן ומה אתה מקבל מהקהילה?