1. כיצד אתה רואה את הייעוד של מדינת ישראל? האם מדובר במטרה בפני עצמה או ככלי למטרה להבטחת המשכיות העם היהודי ושגשוגו?
  2. כיצד תרצה לראות את התפתחות הקשר בין ישראל לקהילות היהודיות בעולם? איזה עקרונות צריכים להיות להבנות את הקשר?
  3. בתקופה של "כפר גלובלי", האם חשוב מקום מגוריו הפיזי של יהודי ספציפי ?
  4. מה צריך לעשות העם היהודי בכדי לשמור על ישראל כמרכיב ליבה של עמיות?
  5. כיצד יש להבנות, מנקודת מוצא של עמיות יהודית, את מקומם ומעמדם של המיעוטים במדינת ישראל?