מערכת היחסים בין ארץ ישראל ועם ישראל הנה עתיקת יומין, החל מתקופות קדומות אשר מוצאות ביטוי בטקסטים יהודיים תנ"כיים ורבניים.

בעת המודרנית, ישראל הנה החזון והמיזם של העם היהודי.

הפרויקט המרכזי של העם היהודי בעת המודרנית היה הקמת מדינה יהודית ריבונית בארץ ישראל.

להיות שותף פעיל בעם היהודי פירושו בין השאר מערכת יחסים מתמשכת עם מדינת ישראל ואכפתיות לדרך בה היא מתנהלת מבחינה חברתית, אתית והומאנית ותורמת ליהדות העולם.

גם אם אין הם גרים בישראל, יהודי העולם הנם שותפים ב"מיזם" של מדינת ישראל ויש להם תפקיד לשחק בתרומה, תמיכה, מעורבות ושמירת הקשר עם המדינה.

התרבות העשירה של ישראל המודרנית נובעת בין השאר מתרומתן של מגוון של קהילות יהודיות אשר היגרו ותרמו למדינת ישראל. מפגש עם תרבות ישראלית, על כל גווניה, הנה דרך מצוינת לפגוש בעם היהודי על כל התגלמויותיו.