1. כיצד ניתן להבין את טענתו של קפלן על היות היהדות יותר מאשר דת? מה הופך את היהדות לשונה משאר הדתות?
  2. אם היהדות הינה יותר מאשר דת, היכן אלוהים משתלב בתמונה?
  3. מהם המרכיבים של הציוויליזציה היהודית (ארץ, שפה, מנהגים, חוקים וכו’) החשובים ביותר בימינו לדעתך, לצורך השגשוג של העם היהודי בעתיד? אילו הם חלקים המשמעותיים ביותר בחייך?
  4. אם אדם אינו יהודי דתי, ואורח חייו אינו מונע על ידי פעולות דתיות (מצוות, מנהגים וכו’), מה יכולות (או צריכות) להיות הפעולות או ההתנהגויות של יהודי המשתייך לעמיות, שיוכלו להביע את מחויבותו לחיים היהודיים?
  5. מה מקום ותפקיד הקהילה המקומית בפיתוח וקידום העמיות היהודית?
  6. כיצד משתלבים הממד המקומי והגלובאלי בתפיסת היהדות כציוויליזציה?

כתיבת תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.