ציוויליזציה מורכבת מההיסטוריה, הספרות, השפה, הארגונים החברתיים, הסטנדרטים להתנהגות, האידיאלים החברתיים והרוחניים, הערכים האסתטיים והמוסריים ועוד. כל אלו הם היסודות ליצירת ציוויליזציה.

הקהילות היהודיות חולקות את תוכן הציוויליזציה ואת הרצון לקיים אותה, אך כל אחת מהן מביאה עימה גם את נקודת המבט והפרשנות הייחודית לה, אשר בתורן מעשירות ותורמות לציוויליזציה העולמית הקולקטיבית.

המימדים המקומיים והעולמיים של העמיות היהודית – כפי שהם נבחנים בראיה של פיתוח וקיום הציוויליזציה היהודית – מייצגים את שני צדדיו של אותו המטבע.

העבודה של בניית וחיזוק הציוויליזציה היהודית ברמת הקהילה היהודית הינה מהותית לעתיד העמיות היהודית.

התרומה של כל יהודי בכל קהילה יכולה להיות משמעותית להתפתחות של המפעל המשותף של העם היהודי.

כתיבת תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.