1. כלפי מי אתה מרגיש את האחריות הגדולה ביותר? על אילו ערכים אחריות זו מבוססת? האם אתה מרגיש נאמן יותר כלפי אנשים בסביבתך/קהילתך הקרובה לעומת יהודים רחוקים אותם מעולם לא פגשת? מדוע?
  2. כיצד אתה מבין את הערכים היהודים השונים העוסקים באחריות? אילו ערכים אתה מוצא כמחייבים ביותר?
  3. יש הטוענים שיהודים לא יכולים לסמוך על אחרים בעת צרה, ולכן אנו צריכים לדאוג קודם כל לעצמנו. האם אתה מסכים? אילו דוגמאות תביא בכדי לתמוך בדעתך?
  4. כאשר אתה קורא את השורה "עניי עירך קודמים", מה נחשב מבחינתך ל"עירך"?
  5. אם תבחר לתרום עבור קורבנות אסונות טבע (לדוגמא, הוריקן או צונאמי), האם תעדיף לתרום באמצעות ארגון עולמי (דוגמת הצלב האדום), באמצעות ארגון יהודי (דוגמת הג'וינט), או באמצעות ארגון ישראלי? מה יניע את החלטתך ומהן הגישות השונות במקרה זה?
  6. ישראל הנה מדינה מצליחה, משגשגת ומודרנית. מדוע יהודי העולם צריכים לשלוח תרומות פילנתרופיות לכאן במקום למדינות עולם שלישי הנמצאות במצוקה?