1. המסורת והטקסטים היהודיים עוסקים הן בערכים פרטיקולאריים והן בערכים אוניברסליים.
  2. ישנם דיונים אודות שאלת האחריות (דוגמת הדיון סביב "עניי עירך קודמים") ותפקידו של העם היהודי לשיפור העולם כולו (דוגמת הרעיון של "תיקון עולם").
  3. במאה ה-21, המחויבות לעמיות יהודית יכולה שגשג על אף המתח בין הערכים הפרטיקולאריים המבטיחים את הקיום והרווחה של העם היהודי והמחויבות האוניברסאלית למטרות כלליות.
  4. שתי האג'נדות יכולות להיות סותרות, אך הפתרון צריך לבוא בצורה של פשרה.
  5. עם אשר אכפת לו רק מעצמו חסר רוח ומטרה. עם אשר מזניח את פיתוח זהותו ועוצמתו מסתכן באיבוד הכוח לעשות טוב.