לימוד במתח שבין אוניברסאליזם ופרטיקולריזם

המתח שבין אוניברסאליזם לפרטיקולריזם מהווה דילמה מרכזית בדיוני העמיות בזמננו. הגישה האוניברסאלית הקיצונית שומטת את הקרקע מתחת לכל הרעיון של הקולקטיב היהודי, וטוענת שבעולם של היום אין עוד הצדקה להעדפה או תחושת מחויבות כלפי קבוצה מסוימת.

מצד שני, הגישה השמרנית בה העמיות מתרכזת באופן בלעדי בהישרדות ובשגשוג של העם היהודי מתנגשת עם המחויבות היהודית לכלל האנושות וליקום כולו. חשוב מכל שהמחנכים לא יירתעו מדיון בנושא זה, שכן הוא מציג דילמות אתיות חשובות ואמיתיות הנוגעות לחיי התלמידים שלנו. חוסר התייחסות לנושא הינה חסרת אחריות מבחינה חינוכית, ומשאירה את התלמידים שלנו ללא כלים להתמודדות עם האתגר.

כתוצאה מכך, אנחנו מאמינים שגישה אחראית לעמיות יהודית היא להתעמת עם שתי העמדות ולאפשר לתלמידים לחיות במתח הקיים בין שתי הגישות, תוך שהם חווים את המתח הזה כמקור חיובי לאנרגיה שתשמש אותם לדיון ולעיצוב זהות.

לאור האמור לעיל, אנחנו מציעים גישה המתגברת על המתח שבין הערכים. בפשטות, השקעה בקולקטיב יהודי חזק מגובש יכולה להיות כלי לשימוש במשאבים יהודיים למטרות אוניברסאליות.

במילים אחרות, התארגנות כקולקטיב תוך הדגשת האתוס של אוניברסאליות, וחינוך למטרה זאת, יוצרים את המסגרת לטיפוח גישה המשלבת קולקטיביות יהודית עם ערכים אוניברסאליים לעולם הנאמן לערכים יהודיים.

גישה זו נותנת מקום לנושא זה כדו שיח בין ערכים, ולא כקונפליקט בין ערכים המנסים להכריע זה את זה. מכיוון שלשתי הגישות שורשים יהודיים עמוקים ותמיכה במקורות, נדרש איתור של האיזון הנכון שביניהן.

בעבר, ההתמקדות (המוצדקת) הייתה בחברי הקולקטיב. כיום, לעומת זאת, יתכן שהדגש על "תיקון עולם" מתאים יותר. מכאן שיצירת האיזון הנכון הופכת לאתגר של כל דור בתורו. הדבר שחיוני לזכור אותו הוא שהעשייה הקולקטיבית היהודית (כולל "תיקון עולם") לא תתקיים ללא קולקטיב יהודי חזק.

הצגת הדיון באופן כזה מטילה על התלמידים את האחריות לעתיד העם היהודי ולייעוד שלו. דבר זה נעשה מעמדה של אחריות הלוקחת בחשבון את הנושאים באופן הוליסטי. ההצלחה שלנו כמחנכים אינה תלויה בגישות אותן יאמצו התלמידים שלנו, אלא במעורבות הפעילה שלהם בתהליך הרציני של עיצוב דעותיהם.

לימוד כלפי האיזון בין פרטיקולאריות ואוניברסאליות

ההקדמה הפדגוגית מציגה סקירה של עקרונות הפדגוגיה לחשיפת תלמידים, בכל מקום וקבוצת גיל, לעמיות יהודית. כפי שמתואר בפירוט רב יותר בהקדמה, הפדגוגיה מורכבת משלושה מרכיבים:
רעיונות לעידוד מעורבות
מתוכנן להתמקד במעורבות רגשית, מוטיבציה ללמוד עוד, גאווה, סולידריות וחיבור.
רעיונות לחיזוק מחויבות
מתוכנן לספק לתלמידים ידע נוסף שיסייע בידם להבין מהי עמיות יהודית ומדוע היא חשובה.
רעיונות לעידוד פעולה
מתוכנן להעניק לתלמידים מוצא מוחשי למוטיבציה וקשר שלהם ולחזק את תחושת האחריות שלהם באמצעות פעולה.

חזור לראש הדף