העם היהודי חי היום בעידן של שינוי ומעבר. תפקידה של ההנהגה בתקופה כזאת ביצירת חזון ותכנון ובניית עתידו של הקולקטיב היהודי, הינו תפקיד מכריע. מסיבה זו, בחרנו להקדיש סדרה של גיליונות של דפי עמיות לנושא של טיפוח מנהיגות יהודית באוריינטציית עמיות – איך עושים זאת והיכן מתחילים? ננסה לבחון את האתגרים הייחודיים של פיתוח מנהיגות קולקטיבית ואת האופן שבו נתמודד עימם. הגיליון הראשון בסדרה מוקדש לפיתוח מנהיגות נוער.

1 Comment

  1. – My favorite choolhidd toy was my Super the Nintendo Entertainment System. Sure growing up when technology was getting better led to me choosing a entertainment system and not a GI Joe or some other toy.. BUT I LOVED THIS THING.Growing up playing Super Mario brothers and Zelda was the best. I really don’t remember receiving the toy but I remember coming home to play zelda and rescue the princess.A reason why I loved this choolhidd toy was because I have so many memories with it. We had this thing for years. We received it in the earlier 90s and I last played with it probably in the early 2000s. Just being able to go home and play this thing that made me laugh and think and bond with my family because we all played it was a great experience. It made us closer and even passed the time so quickly!I love my SNES and will always be a nintendo fan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.