ראשיתה של מהדורה זאת הייתה במפגש, ראשון מסוגו, של ארגונים העוסקים בחינוך לעמיות יהודית שהתקיים באוניברסיטת חיפה. במפגש הוצגו המיזמים הבולטים בתחום בימים אלה וגם חלק מהאתגרים העומדים בפני העוסקים המלאכה. אחת המסקנות של הדיון הייתה כי ראוי לחשוף בפני פעילי החינוך לעמיות, מקבלי ההחלטות  והציבור הרחב הן משהו מהיקף העשייה המתבצעת בשטח היום, הן את החזון שמניע את הפעילות והן את אתגרי השדה.  מהדורה זאת של  דפי העמיות (The Peoplehood Papers) מוקדשת אם כן לנושא של חינוך לעמיות בישראל – מחזון למעשה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.