בדצמבר 2018 התקיימה בפאלו אלטו שבקליפורניה התכנסות יוצאת דופן: כ-100 מנהיגים ופעילים מארה”ב וישראל התכנסו תחת חסותם של הארגונים ציונות 3.0 (Zionism 3.0וקואליציית העם היהודי (Zionism 21לדון בציונות של המאה ה-21. כמבוא לדיון הוצגו עקרונות הייסוד הבאים:

  • עמיות היא האידיאל המכונן המחייב של יהדות העולם וישראל.
  • ישראל היא המדינה בה העם היהודי נהנה מזכותו להגדרה עצמית.
  • ישראל ויהדות העולם הם שני מרכזים שווים במשמעותם לגורל היהודי.
  • תפוצה תוססת היא אינטרס ציוני.

בהמשך למפגש החלטנו להקדיש מהדורה זאת של דפי העמיות להרחבת והעמקת השיח על ציונות במאה ה-21.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.