סינון לפי:

Peoplehood Papers 32: Latin American Jewish Peoplehood

Peoplehood Papers 32 is dedicated to the exploration of Latin American Jewish Peoplehood. We set out to un-pack the unique features of Latino American identity as compared to other Jewish communities, to reflect on the historical and sociological factors that influenced its development, and to analyze current trends.

The Challenges of Peoplehood 4.0

Framing Jewish Peoplehood through historical/conceptual phases, while not an exact science, can be helpful in our attempts to better understand and address current challenges. Each of the periods defined below brought about dramatic changes that required paradigmatic shifts in constructing a meaningful purpose, ethos and practical focus for the Jewish collective enterprise. It is time…

Peoplehood Papers 31: Building Peoplehood Through Culture and the Arts

This publication, created in collaboration with JCC Global focuses on the role Jewish culture can play in nurturing Jewish collective consciousness, from the family unit, through local organizations and on to national and global frameworks. The spirit and essence of Jewish civilization is best captured by artistic and communal expressions and depictions of ceremonies and…

Peoplehood Papers 30: Peoplehood Education – Goals, Pedagogy, and Outcomes

In recent decades, the term Peoplehood has become both common and central in the Jewish conversation. Unfortunately, the development of a theory of Peoplehood education that could engage Jews with their collective consciousness and nurture that consciousness, has been lagging far behind. The challenge of developing an educational field with shared goals, pedagogic principles and…

דפי עמיות 30 א: חינוך לעמיות יהודית – מטרות, פדגוגיה ותוצאות חינוכיות

בעשורים האחרונים הפך המושג ״עמיות״ למושג נפוץ ואף מרכזי בשיח היהודי. לצערנו, תהליך הפיתוח של תאוריה של חינוך לעמיות, שיגרום ליהודים להרגיש כי הם שותפים לתודעה הקולקטיבית היהודית ויטפח תודעה זו, משתרך מאחור. האתגר של בניית שדה חינוכי בעל מטרות ועקרונות פדגוגיים משותפים ותוצרים ברורים עדיין ניצב בפנינו. אנו במרכז לחינוך לעמיות יהודית, בשיתוף עם מכון…

The Age of Local Peoplehood is Here

The survival of the Jewish people through a long and treacherous journey is a historical miracle. Yet in recent decades internal rifts and ideological disagreements threaten the continuity of Jewish Peoplehood. Tragically no significant response to this challenge has surfaced during this period and most people are either oblivious to it, see it as predestined…

Peoplehood Papers 26a – Building the Jewish People One Community at a Time

This updated issue of the Peoplehood Papers focuses on current developments in the Jewish communal landscape, including amendments that relate to the effect of the Covid-19 pandemic. We wanted to explore new expressions of Jewish communal life and what Jewish communal innovation looks like. To explore the current challenge of people building from the bottom…

Peoplehood Papers 27 – Philanthropy and Jewish Peoplehood

In 2012 the Center for Jewish Peoplehood Education published Peoplehood Papers 7 on Reinvigorating Jewish Peoplehood – the Philanthropic Perspective. We decided, together with Taube Philanthropies and the Jewish Funders Network, that in 2020 it may be worth turning the topic on its head and dedicating an issue to Reinvigorating Jewish Philanthropy – the Peoplehood Perspective. In other words, we wanted to explore the…

Peoplehood Papers 26 – Building the Jewish People One Community at a Time

This issue of the Peoplehood Papers focuses on current developments in the Jewish communal landscape. We wanted to explore new expressions of Jewish communal life and what Jewish communal innovation looks like. To explore the current challenge of people building from the bottom up… By no means does this publication assume to cover fully the…

דפי עמיות 25: ציונות המאה ה-21, ציונות מבוססת עמיות

בדצמבר 2018 התקיימה בפאלו אלטו שבקליפורניה התכנסות יוצאת דופן: כ-100 מנהיגים ופעילים מארה"ב וישראל התכנסו תחת חסותם של הארגונים ציונות 3.0 (Zionism 3.0) וקואליציית העם היהודי (Zionism 21) לדון בציונות של המאה ה-21. כמבוא לדיון הוצגו עקרונות הייסוד הבאים: עמיות היא האידיאל המכונן המחייב של יהדות העולם וישראל. ישראל היא המדינה בה העם היהודי נהנה מזכותו להגדרה…

Peoplehood Papers 25 – Towards a Peoplehood Based 21st Century Zionism

In December of 2018 a unique gathering took place at the Palo Alto JCC. Some 100 leaders and activists from the U.S and Israel gathered under the auspices of Zionism 3.0 and Zionism 21 to discuss 21st Century Zionism. The following core principles were introduced: Peoplehood is the binding formative ideal of World Jewry and Israel.    Israel is the…

דפי עמיות 24: חינוך לעמיות בישראל – מחזון למעשה

ראשיתה של מהדורה זאת הייתה במפגש, ראשון מסוגו, של ארגונים העוסקים בחינוך לעמיות יהודית שהתקיים באוניברסיטת חיפה. במפגש הוצגו המיזמים הבולטים בתחום בימים אלה וגם חלק מהאתגרים העומדים בפני העוסקים המלאכה. אחת המסקנות של הדיון הייתה כי ראוי לחשוף בפני פעילי החינוך לעמיות, מקבלי ההחלטות  והציבור הרחב הן משהו מהיקף העשייה המתבצעת בשטח היום, הן…

Peoplehood Papers 22: Israel @ 70: A Peoplehood Perspective

In recent years, we have been seeing a shift in the conversation between Israel and world Jewry, and North American Jewry in particular. It is not just, as many assume, an outcome of specific political disagreement. Significant essential disagreements are rising to the surface… This collection aspires to bring to the forefront diverse, thoughtful and…

Peoplehood Papers 21: Social Justice and Peoplehood

In recent decades pursuing social justice and Tikun Olam has become central to the Jewish conversation. This quiet revolution reflects a transformation of the Jewish collective ethos shifting focus from the wellbeing of the Jewish People to its contribution to society and humanity at large – from particularism to universalism. This collection of essays examines the…

Peoplehood Papers 20: The JCCs as Gateways to Jewish Peoplehood

The articles in this collection tell the story of a diverse movement with a global spread, wrestling with new challenges. Each JCC brings its local story and particular challenges as part of the overall challenge of keeping Judaism and Jewish Peoplehood current, engaging and meaningful. Figuring out the nature and appeal of Jewish communal institutions…