מחויבותנו לפליטים מכוח סיפור יציאת מצרים

במאמר זה מנתח הרב שרלו את סוגית מחויבותנו לפליטים מכוח סיפור יציאת מצרים ואף מרחיב את הדיון לשאלת האחריות הכוללת של עם ישראל לאנושות הסובבת אותו. כיצד ניתן להתמודד עם העובדה  ש”קיום האומה וצרכיה הוא יסוד ראשוני בעולם המוסרי היהודי, אך מאידך גיסא מוטלת עלינו חובה להיות ברכה בעולם, ולהרחיב את – גבולות העיסוק שלנו מעצמנו…

Peoplehood is Here to be Re-Envisioned, A response to Steven Windmueller

“There is no question, as Windmueller’s analysis shows, that American Jews are phasing out of the Peoplehood paradigm that dominated the post WW2 and Six Day War era. And yet concepts and categories of Peoplehood still frame the conversation regarding Jewish collective ethos, meaning and destiny. In that respect, we still live very much in a Peoplehood condition. One whose essence is still being envisioned and content being figured out, but should last as long as Jews wrestle with the meaning of Judaism”

Jill Blair: Why Are We Still Here?

“I have had the good fortune of participating in the Jewish Peoplehood Conversations convened by Dr. Shlomi Ravid, director of the Center for Jewish Peoplehood Education. These discussions have helped me begin to visualize a through-line between our past and our future as American Jewish communal institutions – as essential elements of Jewish civilization. These discussions have brought to light some beliefs that inform my efforts…”

Peoplehood Papers 17: Engaging Millennials with Jewish Peoplehood

The Jewish establishment’s anxiety regarding the Jewish identity of millennials is not unfounded. The emergence of a new generation of Jews who were born and raised in open society with a freedom to choose their Judaism does not necessarily promise continuity. Furthermore, individualism, egocentrism and criticism of existing establishments, tendencies associated with Millennials, created room for additional concerns. These concerns…

New Edition of the Peoplehood Papers Focuses on Teen Leadership

We are delighted to release the latest edition of the Peoplehood Papers, which focuses on developing teen leadership with a Peoplehood orientation. This edition is a partnership with the Diller Teen Fellows Program, and contains 11 articles by a wide variety of educators and Jewish professionals engaged in teen leadership and empowerment. As Adam Weisberg…

Farewell 5775, Welcome 5776

The past year has been a very productive one for the Center for Jewish Peoplehood Education and we’d love to share some of the highlights from the past 12 months: Two new editions of the Peoplehood Papers: #13 on Jewish Peoplehood: What does it mean? Why is it important? How do we Nurture It?; #14, inspired by the…

Themes of Jewish Peoplehood – now on video!

Thanks to our talented friends at G-dcast we are delighted to launch six new short videos that explain and focus on the six core themes of Jewish Peoplehood. These themes, which are the central focus of the Education Toolkit, combine to create the multi-faceted concept that is Jewish Peoplehood. Check out the video below –…

The Blasts of Jewish Peoplehood

Every High Holiday season a powerful sound momentarily causes we who experience it to pause. Tekiah. Shvarim. Truah. Tekiah Gedolah. Those sounds, stirring and dramatic, lead to personal reflection about how we missed the mark in the previous year and how we want to improve in the coming year. But shofar is about more than…

Resources for the High Holiday Season

We have chosen some ready-to-use educational resources from the Peoplehood Education Toolkit that bring together themes of Jewish Peoplehood and the High Holiday season. Check them out: Collective Prayer – A text study and activity based on the Vidui (Confession) liturgy of the High Holidays. How do we understand the language of “we” in relation to our…

New Media Resources in the Toolkit

Check out the new media resources in the CJPE Toolkit for Jewish Educators. We are curating and organizing selections of short video clips that educators can use to explore the themes of Jewish Peoplehood. With each video clip we also offer you suggestions for activities to use with those clips, and all part of our interconnected…

Jewish Peoplehood: Not just for Diaspora Jews

The inaugural conference on the topic of “Israelis and Jewish Peoplehood” drew 250 people this week to Beit Hatfutsot in Tel Aviv to discuss the theory and the practice of Jewish Peoplehood in the context of Israeli society. Organized by the Center for Jewish Peoplehood Education and Beit Hatfutsot – the Museum of the Jewish…

Israelis and the Jewish People: The Challenge of Jewish Peoplehood in Israeli Society

The Center for Jewish Peoplehood Education, together with Beit Hatfutsot, is proud to be hosting a ground-breaking conference entitled “Israelis and Jewish Peoplehood: The Challenge of Jewish Peoplehood in Israeli Society”, to be held on February 9th in Tel Aviv. Gathering at Beit Hatfutsot on the campus of Tel Aviv University, from 9:30-16:00, the Conference will focus on…

Sustainability and Jewish Peoplehood

We are delighted to introduce you to the latest edition of the Peoplehood Papers. This 14th edition is dedicated to Sustainability and Jewish Peoplehood. We decided to provide the Siach Network a public platform to grapple with the challenge of sustainability through the Peoplehood lens. With focus on shmita (the Sabbatical year – which has just begun)…