דפי עמיות 30 א: חינוך לעמיות יהודית – מטרות, פדגוגיה ותוצאות חינוכיות

בעשורים האחרונים הפך המושג ״עמיות״ למושג נפוץ ואף מרכזי בשיח היהודי. לצערנו, תהליך הפיתוח של תאוריה של חינוך לעמיות, שיגרום ליהודים להרגיש כי הם שותפים לתודעה הקולקטיבית היהודית ויטפח תודעה זו, משתרך מאחור. האתגר של בניית שדה חינוכי בעל מטרות ועקרונות פדגוגיים משותפים ותוצרים ברורים עדיין ניצב בפנינו. אנו במרכז לחינוך לעמיות יהודית, בשיתוף עם מכון…

Peoplehood Papers 30: Peoplehood Education – Goals, Pedagogy, and Outcomes

In recent decades, the term Peoplehood has become both common and central in the Jewish conversation. Unfortunately, the development of a theory of Peoplehood education that could engage Jews with their collective consciousness and nurture that consciousness, has been lagging far behind. The challenge of developing an educational field with shared goals, pedagogic principles and…

The Peoplehood Papers 29: A 21st Century Peoplehood with Tikkun Olam at Its Heart – What Does it Mean and How is it Done?

In the last few decades, we have been witnessing a significant rise in the Jewish public’s interest in the notion of Tikkun Olam. The shift in focus – from catering to the “good of the Jews”, to seeking to bring justice and help to communities in need, coupled with the call to personally serve that…

Peoplehood Papers 28: The Climate Crisis & The Jewish People: From “Why” to “What and How….”

Global warming is a challenge to all of humanity, but we wanted to explore how we can interweave responses to the climate crisis with normative understandings of Jewishness, gathered and built upon over centuries? How can we utilize the collective wisdom and energies of the Jewish people to accelerate the velocity of best practice around…

Peoplehood Papers 26a – Building the Jewish People One Community at a Time

This updated issue of the Peoplehood Papers focuses on current developments in the Jewish communal landscape, including amendments that relate to the effect of the Covid-19 pandemic. We wanted to explore new expressions of Jewish communal life and what Jewish communal innovation looks like. To explore the current challenge of people building from the bottom…

Peoplehood Papers 27 – Philanthropy and Jewish Peoplehood

In 2012 the Center for Jewish Peoplehood Education published Peoplehood Papers 7 on Reinvigorating Jewish Peoplehood – the Philanthropic Perspective. We decided, together with Taube Philanthropies and the Jewish Funders Network, that in 2020 it may be worth turning the topic on its head and dedicating an issue to Reinvigorating Jewish Philanthropy – the Peoplehood Perspective. In other words, we wanted to explore the…

דפי עמיות 25: ציונות המאה ה-21, ציונות מבוססת עמיות

בדצמבר 2018 התקיימה בפאלו אלטו שבקליפורניה התכנסות יוצאת דופן: כ-100 מנהיגים ופעילים מארה”ב וישראל התכנסו תחת חסותם של הארגונים ציונות 3.0 (Zionism 3.0) וקואליציית העם היהודי (Zionism 21) לדון בציונות של המאה ה-21. כמבוא לדיון הוצגו עקרונות הייסוד הבאים: עמיות היא האידיאל המכונן המחייב של יהדות העולם וישראל. ישראל היא המדינה בה העם היהודי נהנה מזכותו להגדרה…

דפי עמיות 24: חינוך לעמיות בישראל – מחזון למעשה

ראשיתה של מהדורה זאת הייתה במפגש, ראשון מסוגו, של ארגונים העוסקים בחינוך לעמיות יהודית שהתקיים באוניברסיטת חיפה. במפגש הוצגו המיזמים הבולטים בתחום בימים אלה וגם חלק מהאתגרים העומדים בפני העוסקים המלאכה. אחת המסקנות של הדיון הייתה כי ראוי לחשוף בפני פעילי החינוך לעמיות, מקבלי ההחלטות  והציבור הרחב הן משהו מהיקף העשייה המתבצעת בשטח היום, הן…

Peoplehood Papers 17: Engaging Millennials with Jewish Peoplehood

In this edition of the Peoplehood Papers we decided to explore the relations between millennials and Peoplehood through the practical lens of the Peoplehood nurturing work in that age group. We engaged three groups of stake holders in this conversation: senior professionals of organizations focusing on millennials, educators and millennials themselves. Some key questions we asked were: • What are…

Peoplehood Papers 16: Developing Teen Leadership with a Peoplehood Orientation

In the period of change and transition that we experience today the role of the leadership in envisioning, planning and building the Jewish collective future is crucial. For that reason we decided to dedicate a series of Peoplehood Papers issues to the topic of nurturing Jewish leadership with a Peoplehood orientation – What does it take…

דפי עמיות 16: פיתוח מנהיגות צעירה באוריינטציית עמיות

Peoplehood16Heb finalהעם היהודי חי היום בעידן של שינוי ומעבר. תפקידה של ההנהגה בתקופה כזאת ביצירת חזון ותכנון ובניית עתידו של הקולקטיב היהודי, הינו תפקיד מכריע. מסיבה זו, בחרנו להקדיש סדרה של גיליונות של דפי עמיות לנושא של טיפוח מנהיגות יהודית באוריינטציית עמיות – איך עושים זאת והיכן מתחילים? ננסה לבחון את האתגרים הייחודיים של פיתוח מנהיגות קולקטיבית ואת האופן…

Peoplehood Papers 14: Sustainability and Jewish Peoplehood

This collection of 16 essays on the topic of sustainability and its connection to Jewish Peoplehood is a partnership between the CJPE and Siach. With shmita as the framework, authors from different disciplines consider what sustainability means for the Jewish People in the 21st Century. Some take an activist stance and call on us to…