דפי עמיות 25: ציונות המאה ה-21, ציונות מבוססת עמיות

בדצמבר 2018 התקיימה בפאלו אלטו שבקליפורניה התכנסות יוצאת דופן: כ-100 מנהיגים ופעילים מארה”ב וישראל התכנסו תחת חסותם של הארגונים ציונות 3.0 (Zionism 3.0) וקואליציית העם היהודי (Zionism 21) לדון בציונות של המאה ה-21. כמבוא לדיון הוצגו עקרונות הייסוד הבאים: עמיות היא האידיאל המכונן המחייב של יהדות העולם וישראל. ישראל היא המדינה בה העם היהודי נהנה מזכותו להגדרה…

דפי עמיות 24: חינוך לעמיות בישראל – מחזון למעשה

ראשיתה של מהדורה זאת הייתה במפגש, ראשון מסוגו, של ארגונים העוסקים בחינוך לעמיות יהודית שהתקיים באוניברסיטת חיפה. במפגש הוצגו המיזמים הבולטים בתחום בימים אלה וגם חלק מהאתגרים העומדים בפני העוסקים המלאכה. אחת המסקנות של הדיון הייתה כי ראוי לחשוף בפני פעילי החינוך לעמיות, מקבלי ההחלטות  והציבור הרחב הן משהו מהיקף העשייה המתבצעת בשטח היום, הן…

Peoplehood Papers 17: Engaging Millennials with Jewish Peoplehood

In this edition of the Peoplehood Papers we decided to explore the relations between millennials and Peoplehood through the practical lens of the Peoplehood nurturing work in that age group. We engaged three groups of stake holders in this conversation: senior professionals of organizations focusing on millennials, educators and millennials themselves. Some key questions we asked were: • What are…

Peoplehood Papers 16: Developing Teen Leadership with a Peoplehood Orientation

In the period of change and transition that we experience today the role of the leadership in envisioning, planning and building the Jewish collective future is crucial. For that reason we decided to dedicate a series of Peoplehood Papers issues to the topic of nurturing Jewish leadership with a Peoplehood orientation – What does it take…

דפי עמיות 16: פיתוח מנהיגות צעירה באוריינטציית עמיות

Peoplehood16Heb finalהעם היהודי חי היום בעידן של שינוי ומעבר. תפקידה של ההנהגה בתקופה כזאת ביצירת חזון ותכנון ובניית עתידו של הקולקטיב היהודי, הינו תפקיד מכריע. מסיבה זו, בחרנו להקדיש סדרה של גיליונות של דפי עמיות לנושא של טיפוח מנהיגות יהודית באוריינטציית עמיות – איך עושים זאת והיכן מתחילים? ננסה לבחון את האתגרים הייחודיים של פיתוח מנהיגות קולקטיבית ואת האופן…

Peoplehood Papers 14: Sustainability and Jewish Peoplehood

This collection of 16 essays on the topic of sustainability and its connection to Jewish Peoplehood is a partnership between the CJPE and Siach. With shmita as the framework, authors from different disciplines consider what sustainability means for the Jewish People in the 21st Century. Some take an activist stance and call on us to…

What is Particular and What is Universal in the Jewish People?

Fiss suggests that modern Jewish experience can be compared to other diaspora groups and takes a look at which characteristics and experiences are unique to the Jewish people and which are universal. She suggests that the idea of “homeland” is a universal concept, but is defined per group. She also suggests that the Jewish experience…

From Israel to Budapest: Reflections on Universalism vs. Particularism

Friedman reflects on the tension of universalism and particularism in Israel’s current ethical dilemma surrounding whether to absorb African refugees into its population. She expands the tension to her work as coordinator of Siach, a network of international Jewish social justice and environmental professionals. She uses an upcoming conference in Budapest of Jewish social justice…

The Magnetic Pull of Torah

Grant points to Daniel Elazar’s work to show how American Jewry has leaned towards universalism while Israel leans towards universalism, the difference and differentiation threatening to divide the entities. But she also points to Chaim Nachman Bialik’s writing to show how “Jewish life is challenged, but ultimately strengthened by the constant tension between the pull…

Re-examining Jewish Peoplehood in the Age of Instagram

Messinger proposes two guiding principles “to advance the discourse about balancing universalism and particularism in the 21st century.” First, she suggests moving beyond the binary and embracing hybridity. Quoting Rabbi Hirsch, she writes, “We must forget the views and prejudices that we inherited about Judaism. Instead we must turn to the sources of Judaism… because…

“Active Bystander” Responsibility: Collectivism Through the Lens of Responsibility

Nir Lahav and Idit Groiss try to understand the Jewish collective responsibility for others. They argue that “The poor of your city come first” cannot come at the expense of “Repairing the World” (“Tikkun Olam B’Malchut Shaddai”). They suggest that there is no conflict between the options, but rather, it is a question of timing…

Peoplehood Flows from Asking Big Questions

Josh Feigelson suggests addressing the issue posed in this volume through “Big Questions,” Big which provide the possibility of creating new dynamics and new paradigms. “If we are to renew a sense of peoplehood, we have to renew a language and ethic of responsibility. And doing that starts with asking bigger questions … that animate…