דפי עמיות 25: ציונות המאה ה-21, ציונות מבוססת עמיות

בדצמבר 2018 התקיימה בפאלו אלטו שבקליפורניה התכנסות יוצאת דופן: כ-100 מנהיגים ופעילים מארה”ב וישראל התכנסו תחת חסותם של הארגונים ציונות 3.0 (Zionism 3.0) וקואליציית העם היהודי (Zionism 21) לדון בציונות של המאה ה-21. כמבוא לדיון הוצגו עקרונות הייסוד הבאים: עמיות היא האידיאל המכונן המחייב של יהדות העולם וישראל. ישראל היא המדינה בה העם היהודי נהנה מזכותו להגדרה…

דפי עמיות 24: חינוך לעמיות בישראל – מחזון למעשה

ראשיתה של מהדורה זאת הייתה במפגש, ראשון מסוגו, של ארגונים העוסקים בחינוך לעמיות יהודית שהתקיים באוניברסיטת חיפה. במפגש הוצגו המיזמים הבולטים בתחום בימים אלה וגם חלק מהאתגרים העומדים בפני העוסקים המלאכה. אחת המסקנות של הדיון הייתה כי ראוי לחשוף בפני פעילי החינוך לעמיות, מקבלי ההחלטות  והציבור הרחב הן משהו מהיקף העשייה המתבצעת בשטח היום, הן…

Peoplehood Papers 17: Engaging Millennials with Jewish Peoplehood

In this edition of the Peoplehood Papers we decided to explore the relations between millennials and Peoplehood through the practical lens of the Peoplehood nurturing work in that age group. We engaged three groups of stake holders in this conversation: senior professionals of organizations focusing on millennials, educators and millennials themselves. Some key questions we asked were: • What are…

Peoplehood Papers 16: Developing Teen Leadership with a Peoplehood Orientation

In the period of change and transition that we experience today the role of the leadership in envisioning, planning and building the Jewish collective future is crucial. For that reason we decided to dedicate a series of Peoplehood Papers issues to the topic of nurturing Jewish leadership with a Peoplehood orientation – What does it take…

דפי עמיות 16: פיתוח מנהיגות צעירה באוריינטציית עמיות

Peoplehood16Heb finalהעם היהודי חי היום בעידן של שינוי ומעבר. תפקידה של ההנהגה בתקופה כזאת ביצירת חזון ותכנון ובניית עתידו של הקולקטיב היהודי, הינו תפקיד מכריע. מסיבה זו, בחרנו להקדיש סדרה של גיליונות של דפי עמיות לנושא של טיפוח מנהיגות יהודית באוריינטציית עמיות – איך עושים זאת והיכן מתחילים? ננסה לבחון את האתגרים הייחודיים של פיתוח מנהיגות קולקטיבית ואת האופן…

Peoplehood Papers 14: Sustainability and Jewish Peoplehood

This collection of 16 essays on the topic of sustainability and its connection to Jewish Peoplehood is a partnership between the CJPE and Siach. With shmita as the framework, authors from different disciplines consider what sustainability means for the Jewish People in the 21st Century. Some take an activist stance and call on us to…

PEOPLEHOOD PAPERS IN HEBREW – מהדורה עברית של דפי העמיות

זוהי אסופה של 18 מאמרים המתמודדים עם שאלות היסוד של התחום: “מה משמעותה של העמיות היהודית? מה חשיבותה? כיצד יש לטפח אותה?” באופן לא מתוכנן התפתח באסופה זאת שיח בין דורי בסוגית העמיות. מעניין לציין שככל שהכותבים צעירים יותר הדגש עובר יותר מתוכן העמיות לטבע הקשרים המתחייבים ממנה. בעוד שאצל הכותבים הוותיקים מילות המפתח הן: ערכים,…

Peoplehood Papers 13: What does Peoplehood mean? Why is it important? How do we nurture it?

In this collection, 20 short articles grapple with the following questions: “What does Peoplehood mean? Why is it important? How do we nurture it?” It is interesting to note that the younger the age of the contributors the stronger the shift from the content of Peoplehood to the nature of the relations it entails. While…