אחד המאפיינים הייחודיים של היהדות הנו שבמקביל לעובדה שמרבית הנורמות, החוקים והמצוות מתייחסים ליהודי היחיד, הם בדרך כלל מנוסחים בהקשר של הקולקטיב. הדרך הנכונה להבין את היהדות וההיסטוריה היהודית עוברת אם כן דרך ההשתייכות לקולקטיב העם היהודי – עם ישראל. התפיסה כי היהודים הנם עם הנה מאפיין ייחודי של היהדות המפריד אותה מדתות אחרות, דוגמת הנצרות או האסלם, שבהן חסר המרכיב לאומי. בחלק זה נרחיב אודות האופן בו עמיות יהודית מבטאת את הממד הקולקטיבי של הזהות יהודית, נסביר כיצד מושג זה שזור לאורך ההיסטוריה היהודית ונטען כי דבר זה הוא בעל משמעות עמוקה עבורנו גם היום. בנוסף נציע "תובנה מהותית" הקשורה למושג זה ונציע מספר רעיונות כיצד מפתחים זיקת עמיות משמעותית.