הקשר בין עם ישראל ואדמתו הנו קשר עתיק, המתחיל בארץ ישראל כמקום לידתה של האומה. בעת המודרנית הקשר לבש דמות חדשה, כאשר יהודים מכל העולם התגייסו כדי להקים את הישות הריבונית שלהם – מדינת ישראל. התובנה המהותית שלנו בפרק זה הנה כי מדינת ישראל הנה החזון והיוזמה של העם היהודי. השער הנוכחי של ארגז הכלים מתמקד במדינת ישראל דרך העדשה של עמיות יהודית בעבר, בהווה ובעתיד. אנו בוחנים את מערכת היחסים ההיסטורית של היהודים עם ארץ ישראל, סיפור הלידה מחדש של האומה דרך הקשר שלה לאדמה וייסודה של מדינת ישראל.