הרעיון של השתייכות מתוך מחויבות לאומה או לקבוצה אתנית מסוימת סותר, בדרך כלל, את התרבות המקובלת בחברה בת זמננו. במקום זאת, מעודדים אותנו לחוש ולהתנהג כחברים פעילים בחברה עולמית הנגישה למספר קהילות, ולנוע פיזית ומטאפורית בין בתים ובין זהויות.

כתוצאה מכך, העמיות היהודית יכולה להוות אתגר עבור צעירים יהודים, הנאבקים להבנת הסיבות לחשיבות ולרלוונטיות של חברותם הפעילה בעם היהודי.

בפרקים אחרים התמודדנו עם רבים מהאתגרים הללו. בפרק זה אנו סוקרים עוד שלושה מהם: האתגרים של אינדיבידואליזם, פלורליזם וריבוי זהויות.

נסביר בקצרה כיצד כל מושג קורא תגר על העמיות היהודית, ונציע אסטרטגיות להתגברות על אתגרים אלו, כך שמחנכים יוכלו לסייע ללומדים למצוא את האיזון שבין מחויבות פעילה לעם היהודי לבין ערכים אחרים היקרים לליבם.